FAQ

Hoe moet een groene Nat TDU2 komen met de instellingen? - How must to get a green Nat TDU2 with the settings?

Je hebt uplauncher en de release Tdu2.exe in uw firewall,
en in de haven van uw router 8889 naar poort 80 en 80 voor TDU tot 3478 release van uplauncher .. -

 
You have uplauncher and the release Tdu2.exe in your firewall,

and in your router's port 8889 to port 80 and 80 for tdu to 3478 release of uplauncher ..

Waarom is natuurlijke groene belangrijk? - How must to get a green Nat ?

Een groene Nat is een voorwaarde om andere clubleden te sluiten en kunnen met hen spelen in het chat kommunizieren.Bei om een ​​sessie, interne of externe plannen, is het vaak onmogelijk zonder Nat groen om te kunnen om het spel samen te genieten.

 
A green Nat is a prerequisite to join other club members and can play with them in the chat communicate.By to schedule a session, internal or external, it is often impossible without Nat green to be able to enjoy the game together.

Hoe maak ik eigen ras in de Gemeenschap Race Center? - How do I make own race in the Community Race Center ?

Hier heb je om uit te gaan en te bellen in de auto met de ESC hoofdmenu van de Gemeenschap Race Center.
onder de titel Challenge editor dan kunt u kijken samen je eigen race sleutelen en deze uploaden naar de CRZ. -

Here you have to go out and call in the vehicle with the ESC main menu from the Community Race Center.

under the heading Challenge editor then you can watch your own race tinker together and upload it to the CRZ.