Інтернет експлорер

24.06.2013 19:20
Привіт всім))
Internet Explorer не відображує всю сторінку одночасно.
(За будь-якої причини) ...... використовувати, щоб побачити повний спирти
Будь ласка одного, як Google Chrome або Firefox, Safari або Mozilla ..
спасибо
Гаррі

Internet Explorer does not display the entire page at a time.

(For whatever reason) ...... used to see the webside please complete another like google chrome or firefox, safari or mozilla ..
thank you
Harry